Model

Oud werk van de Klassieke Academie Groningen